Vad står i vägen mellan hur du har det nu och det liv du vill leva?

Som grundsten har vi det reflekterande samtalet, där fokus ligger på att hitta dina lösningar. Erfarenhet visar att det är insikterna och svaren du själv kommer fram till som har störst genomslagskraft när du vill åstadkomma förändringar i ditt liv – både inom dig och runt omkring dig.

Jag hjälper dig att hitta dig själv bakom alla de “masker” du håller upp framför dig, bakom de roller du spelar i ditt liv.

Vem är du utan dina roller, utan dina irrande tankar, utan dina pendlande känslor?

Kan det vara så att du har en kärna av stabilitet, av vetskap, av lugn?

Med nyfikenhet, närvaro och empati följer jag dig på din väg.

Vi strävar efter att hitta den väg du egentligen vill gå.

Innerst inne, i vår kärna, vet vi alltid vad vi vill.

Men denna inre, djupa vilja överskuggas ofta av “delpersonligheter” som konkurrerar om utrymmet.

Att kunna urskilja den där lugna, klara rösten i vårt inre som ibland viskar, ibland med tydlig stämma uttalar vår innersta önskan kräver en slags pausknapp, ett utrymme för stillhet. För reflektion.

Mitt samtalsrum ger dig möjlighet att stanna upp och lyssna.

Om psykosyntes:

Jag är diplomerad samtalscoach med psykosyntesen som grund.

Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska, förutom att ge oss insikter om varför vi beter oss som vi gör, hjälpa oss att omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Vi kan då lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet – en handlingsplan som känns meningsfull.
Psykosyntes är också ett förhållningssätt till människan, att vi är mer än det vi är medvetna om för tillfället. Psykosyntes  är både tillåtande och utmanande, eftersom den  tittar på vår inneboende potential, våra slumrande kompetenser och möjligheter. Med respekt för där vi är – just nu.