Önskar du att du känner dig lugnare? Mer avspänd? Gladare? Kraftfullare? Rörligare?

yoga

Genom yoga hittar du kontakt med kroppen, stärker de delar som känns svaga, ger mer flexibilitet till de delar som känns orörliga. Du kommer allt närmare balans.

För de flesta människor är det första mötet med yoga en fysisk upplevelse.

Vi blir bekanta med yogan  genom våra stelheter och vårt motstånd i kroppen, men också genom våra möjligheter att nå bortom dessa – att hitta ökad rörlighet, större expansion och ett djupare andetag. Vår fysiska kapacitet förändras, utvecklas.  Kanske förändras vi även på ett annat plan än enbart det fysiska?

Det ursprungliga målet med yoga är att öka vår förmåga att vara närvarande i våra liv.

Denna närvaro uppnår vi genom ett lugnt och stilla sinne.

Att utöva yoga är att betrakta oss själva i varje ögonblick, utan att döma oss själva och utan förväntningar. Lika svårt som befriande.

Under mina yogaklasser strävar jag efter att lära mina elever att vända sin blick och sin uppmärksamhet inåt snarare än utåt. Med vilken attityd gör vi yogan? Handlar det om att bemästra så många svåra positioner som möjligt, att piska oss själva att “lyckas”,  eller handlar det om att uppmärksamma med vilken känsla och inställning vi närmar oss yogan?

Kan vi ta med oss vårt andetag in i alla positioner?

Andetaget är vår främsta närvaromätare.

När du vänder din uppmärksamhet mot ditt andetag och nyfiket börjar utforska andningen kan du inte samtidigt tänka på alla “måsten”. Ditt sinne får en stunds välgörande vila.

Det är det som är yoga.