Lär dig att andas. På nytt.

När du föddes andades du på ett perfekt sätt. Din kropp visste hur den skulle andas. Diafragman, din andningsmuskel, tilläts fungera på ett optimalt sätt.

Andningen var djup, tog plats, syresatte din kropp på ett perfekt vis.

Sedan kom livet emellan.

Du utsätts för stress, oro, sorg – allt det som är en del av ett liv.

Din kropp reagerar genom att spännas, stänga in andningen – du andas ytligare.

Du behöver nu fler andetag för att uppnå samma resultat som färre av dina tidigare djupa andetag. Inom yogisk filosofi sägs det att varje person föds med ett visst antal andetag…

Kom tillbaka till ditt perfekta andetag.

Jag lär dig hur.